Czym jest Świadectwa Energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej zwane inaczej certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym budynku, domu, mieszkania lub jego części jest dokumentem, który ma określić jego klasę energetyczną. Dokument zawiera 4 strony w formacie A4. Najprościej rzecz ujmując jest to dokument, który ma określić wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem tego obiektu. Z dokumentu wyczytamy jakie jest zapotrzebowanie danego obiektu na energię na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia (w przypadku budynku z klimatyzacją)oraz oświetlenia. Nabywca lub najemca dowie się ze świadectwa energetycznego jakie będą orientacyjne koszty utrzymania nieruchomości, która nabywa lub wynajmuje. Wzór Świadectwa Charakterystyki jest przedstawiony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury I Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej w załącznikach numer 3 i 4.

Ile jest ważne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej ?
Dokument jest ważny przez 10 lat od momentu jego wydania.
Kiedy Świadectwo Charakterystyki Energetycznej traci ważność?
Należy pamiętać, że w przypadku jeżeli w budynku lub lokalu zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmieni się charakterystyka energetyczna obiektu lub jego części. Świadectwo traci ważność ponieważ jego zapotrzebowanie na energię się zmieni. Czyli w przypadku wymiany źródła ciepła, docieplenie przegród budowlanych, wymianie stolarki okienni i drzwiowej trzeba będzie sporządzić nowe świadectwo energetyczne.

wzór świadectwa charakterystyki energetycznej
świadectwo energetyczne wzór 2023