nasze usługi

 • Audyty Energetyczne budynków, sieci ciepłowniczych oraz źródeł ciepła.
 • Audyty Energetyczne Program Czyste Powietrze.
 • Obowiązkowe Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw .
 • Audyty Efektywności Energetycznej (białe certyfikaty)-
 • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynków i lokali.
 • Badania i ekspertyzy termowizyjne dla branży budowlanej.
 • Badania termowizyjne przy użyciu dronów (BSP)
 • Audyty termowizyjne na potrzeby ubezpieczenia przedsiębiorstwa.
 • Badania szczelności powietrznej BLOWER DOOR (próby szczelności n50)
 • Wynajem kamer termowizyjnych
 • Serwis i naprawy kamer termowizyjnych

zapytanie ofertowe

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertę proszę przesłać zapytanie ofertowe na maila : info@e50.pl lub skontaktować się telefonicznie:

22-350-65-67 lub 71-707-25-13

Audyty energetyczne budynków, sieci ciepłowniczych oraz źródeł ciepła.

Audyty energetyczne przygotowujemy z myślą o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszy Unijnych, konkursów NFOŚiGW i WFOŚiGW, premii termomodernizacyjnej lub remontowej. Audyt Energetyczny wykonujemy zgodnie z Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Audyty energetyczne budynków - program czyste powietrze.

W ramach Programu „Czyste powietrze” wykonujemy audyty energetyczne domów jednorodzinnych potrzebne do uzyskania dotacji na wymianę źródła  ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ( w koszty dotacji też obejmują wykonanie przez naszą firmę audytu energetycznego).Finansowanie na podstawie Ustawy z dnia 9 lipca 2020 r. 

obowiązkowe Audyty energetyczne przedsiębiorstw.

Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 r poz.2166) nakłada obowiązek w na przeprowadzanie co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub zlecenie jego wykonania. Z obowiązku zwolnieni są: mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2016 r. –Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021) 

Audyty Efektywności Energetycznej (białe certyfikaty)

Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 r poz.2166) nakłada obowiązek w na przeprowadzanie co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub zlecenie jego wykonania. Z obowiązku zwolnieni są: mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2016 r. –Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021) 

• Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynków i lokali

Wykonujemy Świadectwa Charakterystyki Energetycznej każdego rodzaju budynku i lokalu. W związku z podpisaniem przez Prezydent RP Andrzeja Dudę ustawy z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane od dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniają się dotychczasowe wymagania dotyczące świadectw energetycznych budynków i lokali. Główne zmiany dotyczą tego, że Świadectwa Charakterystyki Energetycznej będą wymagane zarówno dla starszych budynków jak i nowych, oraz że wprowadzono kary finansowe za brak Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Dokument będzie wymagany przy sprzedaży, wynajmie budynku lub jego części, lokalu mieszkalnego (mieszkania) oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

• Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynków i lokali

Wykonujemy Świadectwa Charakterystyki Energetycznej każdego rodzaju budynku i lokalu. W związku z podpisaniem przez Prezydent RP Andrzeja Dudę ustawy z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane od dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniają się dotychczasowe wymagania dotyczące świadectw energetycznych budynków i lokali. Główne zmiany dotyczą tego, że Świadectwa Charakterystyki Energetycznej będą wymagane zarówno dla starszych budynków jak i nowych, oraz że wprowadzono kary finansowe za brak Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Dokument będzie wymagany przy sprzedaży, wynajmie budynku lub jego części, lokalu mieszkalnego (mieszkania) oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Termowizja instalacji fotowoltaicznych

Badanie kamerą termowizyjną instalacji fotowoltaicznych jest świetnym sposobem na sprawdzenie poprawności ich działania. Mały defekt jednego panelu fotowoltaicznego jest wstanie obniżyć sprawność działania całej instalacji. Na zajęciach dowiesz się jakiej kamery termowizyjnej należy użyć. Jak poprawnie wykonać pomiar i jakie warunki muszą być spełnione. W trakcie szkolenia każdy uczestnik samodzielnie wykona raporty z wykonanych pomiarów pod okiem prowadzącego. Otrzyma niezbędną wiedzę jak nie popełnić błędów pomiarowych. Diagnostyka termowizyjna paneli fotowoltaicznych jest szybkim sposobem sprawdzenia prawidłowości działania instalacji PV (fotowoltaicznych) ale należy wiedzieć, że bardzo łatwo jest popełnić błędy w trakcie pomiaru.  Na kursie „Badanie termowizyjne instalacji fotowoltaicznych” każdy uczestnik otrzyma niezbędną wiedzę jak prawidłowo przeprowadzić taką diagnostykę oraz materiały szkoleniowe zawierające liczne materiały szkoleniowe oraz profesjonalnie wykonane raporty z badań termowizyjnych instalacji fotowoltaicznych. Po ukończeniu szkolenia zapewniamy wsparcie merytoryczny i konsultacje przy pierwszych ekspertyzach termowizyjnych.  

Badanie termowizyjna budynków

Badanie termowizyjne ma na celu sprawdzenie izolacji cieplnej budynków oraz wskazanie tzw. mostków termicznych i wad w jej wykonaniu oraz sprawdzenie poprawności osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej. Diagnostyka termowizyjna jest bardzo dokładną metodą badania budynków pod kątem ich izolacyjności.. Kamery termowizyjne bardzo często są wstanie wykryć przyczyny zbyt dużego zużycia energii spowodowanego wadami budowlanymi lub wskazać konkretne fragmenty przegród budowlanych o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. Diagnostyka termowizyjna nie jest wymagana przy odbiorach czy po termomodernizacjach budynków (chyba, że dany program wspierania lub dotowania) takiego przedsięwzięcia to zakłada jak było np. w przypadku dofinansowań do budowy budynków nisko-energetycznych i pasywnych. Badania termowizyjne wykujemy w oparciu o normę PN-EN 13187:2001. Jako, że wymagania wymienionej normy nie są wystarczające do prawidłowej i pełnej diagnostyki termowizyjnej budynku należy wspierać się normami dotyczącymi komponentów budowlanych, ogrzewnictwa oraz wentylacji. Korzystamy z najwyższej klasy kamer termowizyjnych firmy FLIR SYSTEM oraz zaawansowanego oprogramowania do analizy zdjęć termowizyjnych i generowania raportów z pomiarów.

Badanie termowizyjna przy użyciu dronów (bsp)

      Oferujemy badania termowizyjne przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych. Badania termowizyjne dachów wielkopowierzchniowych, linii wysokiego napięcia, kominów przemysłowych, ferm fotowoltaicznych, hałd węglowych.

Audyty termowizyjne na potrzeby ubezpieczenia przedsiębiorstwaw

Raporty z badań termowizyjnych na potrzeby ubezpieczenia maja na celu wykazać, że w danym przedsiębiorstwie jest minimalizowane ryzyko pożaru. Regularne badania termowizyjne urządzeń dystrybuujących energie elektryczną ma na celu prewencję przed powstaniem zagrożenia pożarowego. Regularna diagnostyka przy użyciu kamer termowizyjnych pozwala na wczesne wykrycie początków awarii, które mogą doprowadzić do pożaru lub odstawienie od ruchu części urządzeń zakładu przemysłowego. Ubezpieczyciele coraz częściej wymagają audytów termowizyjnych instalacji energetycznych i elektrycznych jak warunek podpisania umowy na ubezpieczenie danego obiektu. Jako, że nie istnieje polska norma dotycząca badania termowizyjnego instalacji elektrycznych i energetycznych są różne wymagania do przeprowadzenia takiego pomiaru i zawartości audytu termowizyjnego. 

Badania szczelności powietrznej budynku metodą BLOWER DOOR

Badania szczelności metodą blower door mające na celu określić stopień szczelność budynku. Jest to badanie w trakcie jego wykonywania wytwarza się sztucznie podciśnienie w budynku aby sprawdzić jego stopień szczelności. W trakcie badania dodatkowo używamy kamer termowizyjnych aby konkretnie zlokalizować miejsca wad budynku, czyli żeby wskazać nieszczelności w przegrodach budowlanych oraz w miejscach ich połączeń. W przypadku badania szczelności stolarki okiennej i drzwiowej metodologia jest odmienna, gdyż w tym przypadku wytwarza się nadciśnienie wewnątrz budynku. Badanie szczelności powietrznej budynku wykonuje się zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 „Właściwości cieplne budynku – Określanie przepuszczalności powietrznej budynku – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.

FIRMA-wROCŁAW

I.C.C. GROUP SP. Z O.O.

Odział Wrocław

NIP: 5272940112
REGON: 387474459

tel. 71-707-25-13

USŁUGI

socialmedia

FIRMA-WARSZAWA

I.C.C. GROUP SP. Z O.O.

Aleja Jana Pawła II 27,
Warszawa 00-867

NIP: 5272940112
REGON: 387474459

tel. 22 350-65-67