Kurs Ekspertyzy Termowizyjne w branży budowlanej na potrzeby sporów sądowych

Termowizja - wszystko co musisz wiedzieć, żeby prawidłowo wykonywać pomiary termowizyjne w branży budowlanej

Szkolenia z termowizji - Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Poznań

DO KOGO JEST SKIEROWANY KURS "EKSPERTY TERMOWIZYJNE W BRANŻY BUDOWLANEJ NA POTRZEBY SPORÓW SĄDOWYCH" ?

Do osób wykonujących pomiarów termowizyjnych w branży budowlanej. Chcących poszerzyć swoją wiedzę. Pokażemy Ci krok po kroku jak poprawnie wykonywać pomiary termowizyjne w branży budowlanej i sporządzić raport zgodnie aktualnymi wymaganiami i normami. Również na kursie dowiesz się jak sprawdzić czy raport termowizyjny na potrzeby sporu sądowego jest poprawnie wykonany. przygotowanie ani doświadczenie. 

JAKI JEST CEL SZKOLENIA "EKSPERTY TERMOWIZYJNE W BRANŻY BUDOWLANEJ NA POTRZEBY SPORÓW SĄDOWYCH" ?

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy umożliwiającej samodzielnie poprawnie wykonać ekspertyzę w branży budowlanej na potrzeby sporów sądowych. Uzyskasz umiejętność sprawdzenia czy dana ekspertyza jest poprawnie wykonana, czy został wykonany odpowiednią kamerę termowizyjną i innymi urządzeniami pomiarowymi oraz czy te urządzenia mają ważne świadectwa wzorcowania i kalibracji.

CO ZAWIERA SZKOLENIE "EKSPERTY TERMOWIZYJNE W BRANŻY BUDOWLANEJ NA POTRZEBY SPORÓW SĄDOWYCH" ?

  1. Materiały szkoleniowe
  2. Przerwy kawowe
  3. Imienny certyfikat w języku polskim oraz w języku angielskim
  4. Rabat na wynajem kamer termowizyjnych w naszej firmie.
  5. Oprogramowanie do analizy termogramów i generowania raportów z pomiarów.

HARMONOGRAM KURS "EKSPERTY TERMOWIZYJNE W BRANŻY BUDOWLANEJ NA POTRZEBY SPORÓW SĄDOWYCH"

Na kursie „Podstawy Termowizji” zapewniamy kamery termowizyjne, wymienne obiektywy, oprogramowanie do analizy zdjęć termowizyjnych, termohigometry oraz inne urządzenia wspomagające pomiary termowizyjne dla uczestników i inne sprawdź szczegóły.

Nasze kamery termowizyjne i sprzęt używane w trakcie kursów

Na kursie „Podstawy Termowizji” zapewniamy kamery termowizyjne, wymienne obiektywy, oprogramowanie do analizy zdjęć termowizyjnych, termohigometry oraz inne urządzenia wspomagające pomiary termowizyjne dla uczestników i inne sprawdź szczegóły.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jeżeli masz inne pytania prosimy o kontakt:
INFOLINIA: 22-350-65-67 lub 71-707-25-13
email: info@e50.pl 

Kurs "EKSPERTYZY TERMOWIZYJNE W BRANŻY BUDOWLANEJ NA POTRZEBY SPORÓW SĄDOWYCH" - program

PROGRAM KURSU „PODSTAWY TERMOWIZJI”

1. Wprowadzenie – informacje podstawowe
• Czym jest termowizja?
• Zastosowanie kamer termowizyjnych w: budownictwie, elektryce, energetyce, elektro-energetyce, przemyśle, medycynie,
• Omówienie normy i podstaw prawnych dotyczących pomiarów termowizyjnych

2. Wstęp do pomiarów.
• Wymiana ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie
• Omówienie doświadczenia Wiliama Herschela
• Prawa fizyczne dotyczące termowizji (prawo Plancka, Kirhoffa, Viena)
• Promieniowanie podczerwone (przepuszczalność atmosfery)
• Wpływ czynników atmosferycznych na poprawność pomiaru.

3. Omówienie zasady działania kamer termowizyjnych i wszystkich ich parametrów.
• Ogólna budowa kamer termowizyjnych
• Rejestracja promieniowania podczerwonego
• Detektor podczerwieni kamery termowizyjnych (rozdzielczość, wielkość pojedynczego detektora, budowa matrycy)
• Optyka kamer termowizyjnych (soczewka, wymienne obiektywy, filtry)
• Dokładność pomiaru
• Czułość termiczna
• Częstotliwość odświeżania
• Rozdzielczość przestrzenna IFOV (kąt pola widzenia) BARDZO WAŻNY PARAMETR CZĘSTO POMIJANY PRZY WYBORZE KAMERY TERMOWIZYJNEJ
• Minimalna odległość pomiaru
• Zakres pomiarowy
• Omówienie funkcji pomiarowych (punktów, obszarów, limitów, poniżej, powyżej, funkcja różnicowa, funkcja wykrywania wilgotności tzw. ptk. Rosy
• Funkcje obrazowania (termogram, fuzja termiczna, obraz w obrazie, miksowanie obrazów)
• Ustawienie parametrów lokalnych ( emisyjność, temperatura odbita, wilgotność względna, odległość, transmisja układu optycznego, temperatura otoczenia)
• Jak konserwować i nie zniszczyć kamery termowizyjnej.
• Certyfikacja, świadectwa wzorcowania i kalibracji – co ile należy wykonać, jaką maja ważność.
• Jakich kamer termowizyjnych nie kupować
• DYSKUSJA JAKĄ KAMERĘ TERMOWIZYJNA WYBRAĆ DLA SIEBIE (porównanie aktualnych modeli cen i producentów)

4. Parametry promieniowania podczerwonego.
• Współczynnik emisyjności i odbijalności (refleksyjność) – samodzielne wyznaczenie tych parametrów bez zaglądania do tabel emisyjności
• Temperatura odbita (tła) – jak ja samodzielnie wyznaczyć
• Wpływ ustawień parametrów w kamerze termowizyjnej na poprawność pomiaru.
• Jak na siebie wzajemnie oddziałuje współczynnik emisyjności i wartość temperatury tła
• Wartości współczynnika emisyjności różnych materiałów (cegła, drewno, szkło, żelazo itd.)
• Omówienie tabeli emisyjności
• Najczęściej popełniane błędy

5. Pomiar termowizyjnych – zajęcia praktyczne z kamerami termowizyjnymi.
• Ustawienie parametrów w kamerze termowizyjnej tak aby poprawnie wykonać pomiar (każdy uczestnik w trakcie kursu samodzielnie będzie obsługiwał kamerę termowizyjną, na każdym szkoleniu mam 6-7 sztuk kamer termowizyjnych.
• Samodzielne wykonywanie pomiarów różnych obiektów pod okiem prowadzącego

6. Omówienie wykonanych pomiarów.
• Termogram czyli zdjęcie termowizyjne
• Skala temperatur (ustawienia ręczne i automatyczne)
• Palety barw.
• Eksportowanie danych z termogramu np. do exela lub matlaba

7. Oprogramowanie do analizy termogramów i generowania raportów z pomiaru
• Prezentacja oprogramowania różnych producentów: (pokazujemy programy: FLIR TOOLS, FLIR REPORTER, FLIR STUDIO, TESTO IR, SMART VIEW (Testo),

8. Wykonanie raportu w wybranym oprogramowaniu – zajęcia praktyczne.
(każdy uczestnik samodzielnie pod okiem prowadzącego wykona raport z wcześniej wykonanego przez siebie pomiaru)

9. Podsumowanie szkolenia – dyskusja

10. Wręczenie certyfikatów.

Nasz oddział

I.C.C. GROUP SP. Z O.O.

Odział Wrocław

NIP: 5272940112
REGON: 387474459

tel. 71-707-25-13

USŁUGI

socialmedia

FIRMA

I.C.C. GROUP SP. Z O.O.

UL.Aleja Jana Pawła II 27,
Warszawa 00-867

NIP:5272940112
REGON:387474459