Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (nowe przepisy w roku 2023)

Zgodnie z nowymi regulacjami Unii Europejskiej, które wchodzą w poprawionej wersji dnia 29 kwietnia 2023 roku. Od tego dnia zostanie wprowadzony obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych oraz komercyjnych pod groźbą kary finansowej.Dnia 7 października prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane zmieniające dotychczasowe wymagania dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy (Dz.U.poz. 2206) świadectwo charakterystyki energetycznej będzie wymagane jeżeli budynek lub jego część (lokal lub mieszkanie) będzie:

  • zbywane na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
  • wynajęty

audyt energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej również należy sporządzić i dodatkowo umieścić je w widocznym miejscu dla budynków: -o powierzchni użytkowej większej niż 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów:

  • powierzchni użytkowej powyżej 500 m2 , w których są świadczone usługi dla ludności Ustawa nie przewiduje obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków lun ich części, które będą wykorzystywane na użytek własny.

Jeżeli chodzi o budynki nowo wybudowane świadectwa charakterystyki energetycznej trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o otrzymania pozwolenia na użytkowanie (czyli nowo wybudowane budynki też będą wymagały świadectw energetycznych). Jedynie zwolnione z tego obowiązku będą domy. których powierzchnia użytkowa nie będzie większa niż 70 m2 .

wzór świadectwa charakterystyki energetycznej