Wzór Świadectwa charakterystyki energetycznej znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury I Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Dokument składa się z 4 stron formatu A4. Na pierwszej stronie znajdziemy podstawowe informacje o nieruchomości takie jak:

  • Numer świadectwa charakterystyki energetycznej
  • Adres oraz rok oddania do użytku
  • Rodzaj i przeznaczenie obiektu
  • Powierzchnie pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnie ogrzewane lub chłodzone jeżeli budynek jest wyposażony w klimatyzacje)
  •  Powierzchnia użytkowa budynku lub części budynku
  • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową
  • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową
  • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną
  • Jednostkowa wielkość emisji CO2
  • Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową

wzór świadectwa charakterystyki energetycznej

 

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej.