Kurs termowizja w budownictwie

Termowizja - wszystko co musisz wiedzieć, żeby prawidłowo wykonywać pomiary termowizyjne

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE KURSY STACJONARNE:
TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE WARSZAWA 20-21.02.2024(2 DNI) CENA 1800
TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE WROCŁAW 27-28.02.2024 (2 DNI) CENA 1800

Kurs Podstawy termowizji

DO KOGO JEST SKIEROWANY KURS "TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE" ?

Do osób zaczynających wykonywanie pomiarów termowizyjnych. Pokażemy Ci krok po kroku jak wybrać kamerę termowizyjną. Jak wykonywać pomiary termowizyjne. Od uczestników kursy nie jest wymagane żadne przygotowanie ani doświadczenie. 

JAKI JEST CEL SZKOLENIA "TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE" ?

Celem kursy jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy umożliwiającej obsługę kamery termowizyjnej. Oprócz tego w bardzo dokładnie zostaną omówione parametry kamer termowizyjnych. Na szkoleniu będziesz mieć możliwość samodzielnie wykonać pomiar termowizyjny.

Co otrzymasz podczas szkolenia?

 1. Materiały szkoleniowe
 2. Przerwy kawowe
 3. Imienny certyfikat w języku polskim oraz w języku angielskim
 4. Rabat na wynajem kamer termowizyjnych w naszej firmie.
 5. Oprogramowanie do analizy termogramów i generowania raportów z pomiarów.

HARMONOGRAM KURS "TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE"

Na kursie „Podstawy Termowizji” zapewniamy kamery termowizyjne, wymienne obiektywy, oprogramowanie do analizy zdjęć termowizyjnych, termohigometry oraz inne urządzenia wspomagające pomiary termowizyjne dla uczestników i inne sprawdź szczegóły.

Nasze kamery termowizyjne i sprzęt używane w trakcie kursów

Na kursie „Podstawy Termowizji” zapewniamy kamery termowizyjne, wymienne obiektywy, oprogramowanie do analizy zdjęć termowizyjnych, termohigometry oraz inne urządzenia wspomagające pomiary termowizyjne dla uczestników i inne sprawdź szczegóły.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jeżeli masz inne pytania prosimy o kontakt:
INFOLINIA: 22-350-65-67 lub 71-707-25-13
email: info@e50.pl 

Kurs Podstawy termowizji - program

Harmonogram zajęć i program kursu „Termowizja w Budownictwie

DZIEŃ 1

 1. WPROWADZENIE. (zajęcia teoretyczne)
 1. a) Podstawowe informacje o termowizji i kamerach termowizyjnych.
 2. b) Zastosowania pomiarów termowizyjnych. (przemysł, budownictwo energetyka, elektroenergetyka )
 3. c) Teoria wymiany ciepła.
 4. d) Co to jest promieniowanie podczerwone. (prawo Stefana Boltzmana i inne zagadnienia dotyczące podczerwieni )
 1. KAMERY TERMOWIZYJNE – budowa, rodzaje i zastosowania. (zajęcia teoretyczne)
 1. a) Rodzaje kamer termowizyjnych.
 2. b) Budowa kamery termowizyjnej (omówienie poszczególnych podzespołów)
 3. c) Detektory kamer termowizyjnych, optyka, tryby pomiarów i funkcje pomiarowe.
 4. d) Optyka – możliwości stosowania
 5. e) Dostępność kamer na rynku (omówienie producentów sprzętu termowizyjnego)
 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW KAMER TERMOWIZYJNYCH
 1. a) Rozdzielczość detektorów podczerwieni oraz wielkość pojedynczego detektora.
 2. b) Rodzaje detektorów podczerwieni.
 3. c) Optyka kamer termowizyjnych. Pole widzenia F.O.V.
 4. d) I.F.O.V. pole widzenia dla pojedynczego piksela (jak obliczać)
 5. e) Czułość termiczna N.E.D.T.
 6. f) Zakres pomiarowy.
 7. g) Częstotliwość odświeżania obrazu.
 8. h) Ustawianie ostrości w kamerach termowizyjnych.
 9. i) Korekcja współczynnika emisyjności
 10. j) Tryby pomiarowe
 11. k) Funkcje pomiarowe w kamerach i oprogramowaniach.
 12. l) Laser- czy potrzebny i kiedy się przydaje.
 13. m) Film w podczerwieni: radiometryczny i nie radiometryczny.
 14. n) JAK DOBRAĆ KAMER TERMOWIZYJNA DO SWOICH POTRZEB.
 1. WPROWADZENIE DO WYKONYWANIA POMIARÓW. (zajęcia teoretyczno-praktyczne) podczas tego wykładu używamy kamer termowizyjnych, żeby zobaczyć w praktyce co znaczą poszczególne zagadnienia
 1. a) Promieniowanie podczerwone (systematyka w przyrodzie, zakres spektralny, …)
 2. b) Przepuszczalność promieniowania podczerwonego przez atmosferę.
 3. c) Przepuszczalność promieniowania przez elementy optyczne.
 4. d) Emisyjność materiałów – jak wpływ ma współczynnik emisyjności na prawidłowe wykonanie pomiaru.
 5. e) Odbijalność materiałów – od czego zależy i kiedy ma wpływ na poprawność pomiaru.
 6. f) Temperatura radiacyjna (odbita) – Co to jest? Jak wyznaczać i jaki ma wpływ na pomiar.
 7. g) Pozostałe parametry wpływające na prawidłowy pomiar (odległość badanego obiektu, wilgotność względna powietrza w trakcie pomiaru, temperatura powietrza.
 1. ZASADY POPRAWNEGO WYKONYWANIA TERMOGRAMÓW – zdjęć termowizyjnych) (zajęcia teoretyczno-praktyczne ) podczas tego wykładu używamy kamer termowizyjnych, żeby zobaczyć w praktyce co znaczą poszczególne zagadnienia
 1. a) Omówienie podstaw wykonywania termogramów.
 2. b) Metody wyznaczania współczynnika emisyjności badanych obiektów i ich elementów.
 3. c) Temperatura radiacyjna i jej duży wpływ na pomiar budynków.
 4. d) Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów.
 5. e) Refleksy-odbicia, czy da się ominąć i jak zakłócają one pomiar.
 6. f) Błędy wynikające ze stosowania nieodpowiedniego sprzętu (źle dobrana kamera termowizyjna).
 7. g) Warunki zewnętrzne utrudniające prawidłowe wykonanie pomiaru.
 1. TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE. (zajęcia teoretyczne)
 1. a) Zastosowanie termowizji w branży budowlanej – możliwości.(badanie stanu izolacji termicznej budynku, lokalizacja wycieków pod posadzką, w ścianach, dachach, lokalizacja źródeł zawilgoceń w budynkach. itd.
 1. b) Opór termiczny i współczynnik przewodzenia ciepła przegrody budowlanej jak obliczyć, jakie są wymagania dla budynków nowych, starych i remontowanych.
 1. c) Mostki termiczne i inne wady przegród budowlanych.
 2. d) Wentylacja – bardzo ważne zagadnienie towarzyszące badaniom termowizyjnym budynków.
 3. e) Omówienie norm z zakresu ochrony cieplnej budynku, oraz norm dotyczących pomiarów termowizyjnych.
 4. f) Wartości emisyjności materiałów budowlanych.
 1. POMIARY BUDYNKÓW. (zajęcia teoretyczne)
 1. a) Pomiar budynku od zewnątrz.
 2. b) Jakie informacje na dostarcza diagnostyka termowizyjna zewnętrznej części skorupy budynku.
 3. c) Pomiar dachów płaskich.
 1. OBSŁUGA KAMER TERMOWIZYJNYCH – kursanci samodzielnie zapoznają się z obsługa kamer termowizyjnych pod okiem prowadzącego (zajęcia praktyczne )
 1. a) Ustawianie parametrów pomiarowych (emisyjność, odbijalność, temperatura radiacyjna, wilgotność względna, odległość )
 1. b) Ustawianie zakresu skali temperatur .
 2. c) Wykorzystanie funkcji pomiarowych : punkty pomiarowe, obszary pomiarowe, wyznaczanie max. i min. korzystanie z izoterm oraz przedziałów
 1. d) Wykonywanie zdjęć sekwencyjnych
 2. e) Nagrywanie filmu termowizyjnego.
 1. WYKONANIE POMIARU 2-3 WYBRANYCH BUDYNKÓW. (zajęcia praktyczne )

DZIEŃ 2

 1. PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI Z 1 DNIA KURSU (zajęcia teoretyczne)
 1. a) Najważniejsze parametry przy wyborze kamery termowizyjnej.
 2. b) Wyznaczanie współczynnika emisyjności.
 3. c) Opór cieplny przegród budowlanych w odniesieniu do pomiarów termowizyjnych.
 1. OMÓWIENIE TERMOGRAMÓW WYKONANYCH PRZEZ KURSANTÓW W 1 DNIU ZAJĘĆ. (zajęcia teoretyczne)

           a)Analiza i omówienie zdjęć termowizyjnych wykonanych w 1 dniu kursu.

 1. POMIARY BUDYNKÓW OD WEWNĄTRZ. zajęcia teoretyczne
 1. a) Omówienie metodologii wykonywania pomiarów budynku od wewnątrz.
 2. b) Przygotowanie obiektu – budynku do pomiaru (ważne zagadnienia )
 3. c) Warunki komfortu termicznego (dla pomieszczeń bytowych)
 4. d) Wyznaczanie wartości ptk. rosy oraz zawartości wilgoci w powietrzu wewnątrz budynku.
 5. e) Interpretacja termogramów – jak interpretować otrzymane zdjęcia termowizyjne.
 6. f) Klasyfikacja błędów – interpretacja wartości pól temperaturowych na powierzchniach przegród budowlanych (od strony wewnętrznej budynku)
 1. g) Jak i do czego odnosić odczytane wartości temperatur.
 1. ZAAWANSOWANE POMIARY W BUDOWNICTWIE.
 1. a) Pomiar termowizyjny przy użyciu BSL w budownictwie (bezzałogowych statków latających)
 2. b) Badanie szczelności powietrznej budynków przy użyciu dmuchawy i kamery termowizyjnej
 1. SPORZĄDZANIE RAPORTÓW Z BADAŃ TERMOWIZYJNYCH.
 1. a) Raport z badania termowizyjnego , zgodny z obowiązującymi normami i wytycznymi.
 2. b) Budowa raportu z badania termowizyjnego.
 3. c) Raport uproszczony i raport szczegółowy zgodnie obowiązująca normą.
 4. d) Co musi koniecznie zawierać raport z badania termowizyjnego.
 1. NAUKA OPROGRAMOWANIA DO ANALIZY TERMOGRAMÓW I SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Z POMIARÓW. zajęcia praktyczne na komputerach
 1. SAMODZIELNE WYKONANIE RAPORTU TERMOWIZYJNEGO. (każdy uczestnik szkolenia samodzielnie wykona raport z badania termowizyjnego ) zajęcia praktyczne na
 1. a) Wykonanie raportu uproszczonego ze zdjęć termowizyjnych, które kursant wykonał w 1 dniu szkolenia.
 2. b) Wykonanie raportu szczegółowego zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami i wytycznymi.
       17. Dyskusja oraz wręczenie certyfikatów.

Oddział

I.C.C. GROUP SP. Z O.O.

Odział Wrocław

NIP: 5272940112
REGON: 387474459

tel. 71-707-25-13

USŁUGI

socialmedia

FIRMA

I.C.C. GROUP SP. Z O.O.

UL.Aleja Jana Pawła II 27,
Warszawa 00-867

NIP:5272940112
REGON:387474459

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ KURSY STACJONARNE:
ŚWIADECTWA ENERG. WROCŁAW 23-24-25.03.2024 (3 DNI) CENA 2300
ŚWIADECTWA ENERG. WARSZAWA 1-2-3.03.2024 (3 DNI) CENA 2300