badania termowizyjne - nasza oferta

Zapoznaj się z ofertą naszych usług pomiarowych przy użyciu dronów wyposażonych w kamery termowizyjne.

praktyczne kursy i szkolenia z zastosowań kamer termowizyjnych

Badanie termowizyjne dachów wielkopowierzchniowych.

Wykonujemy badanie termowizyjne dachów wielkopowierzchniowych przy użyciu drona z kamerę termowizyjną. Pomiary są zapisywane w formie termogramów z pełnymi danymi radiometrycznymi. Oprócz badania przy użyciu drona z kamerą termowizyjną które ma na celu sprawdzenie stanu izolacji dachu wykonujemy badanie kamerę termowizyjną od wewnątrz budynku. Tego typu pomiar daje nam bardzo dokładną ocenę izolacji termicznej dachu. W ramach badania klient otrzyma raport zawierający zdjęcia termowizyjne z ocena stanu izolacji termicznej dachu wraz ze zdjęciami termowizyjnymi i wskazaniem błędów lub wad izolacji termicznej dachu. Raport może zawierać również dokładne wskazania miejsc powodujących największe straty cieplne. Dodatkowo w raporcie możemy zawrzeć : 
* wyliczenie i sprawdzenie współczynnika przewodzenia ciepła przegrody budowlanej
* kosztorys wymiany izolacji dachu lub jej części 
* wyliczenie oszczędności wynikających z naprawy izolacji izolacji termicznej dachu ( o ile zmniejszy 
  się zużycie energii cieplnej oraz przybliżony czas zwrotu pieniędzy wynikający z poprawy
   izolacyjności dachu)

badanie termowizyjne kominów przemysłowych

Diagnostyka termowizyjna kominów przemysłowych ma na celu przede wszystkim przedłużenie żywotności komina. Badanie termowizyjne wskaże zużycie izolacji termicznej oraz jej stan. Regularna diagnostyka termowizyjna kominów przemysłowych pokazuję wszelkie ubytki i zużycia izolacji termicznej. Wykrycie takich defektów na wstępnym etapie pozwala na „nie drogą” naprawę tych wad. Zaniedbanie izolacji termicznej kominów powoduję do znacznego skrócenia ich żywotności oraz degradacji struktury nośnej budowli. Czy konieczne jest wykorzystanie drona do takie diagnostyki? Nie zawszę, zależy to od wysokości komina. W części przypadków takie pomiaru można dokonać z ziemi przy użyciu ręcznej kamery termowizyjnej, natomiast użycie drona da nam znacznie dokładniejsze wyniki pomiaru. W Polsce najwyższe kominy przemysłowe mają powyżej 300m. 

 

badanie termowizyjne instalacji elektrycznych

Badanie instalacji elektrycznych ma na celu wykrycie awarii w ich najwcześniejszym stadium. Tego typu diagnostyka ma na celu uniknięcie awarii oraz przerwy w dystrybucji energii elektrycznej. Dodatkowo od niedawna większość firm ubezpieczeniowych wymaga od właścicieli zakładów przemysłowych i nie tylko regularnych pomiarów termowizyjnych rozdzielni, transformatorów i sieci dystrybucji energii elektrycznej. Badanie termowizyjne instalacji elektrycznych jest bardzo efektywną metodą diagnosty, wykonuje się ją bez odstawień urządzeń od ruchu (nie trzeba przerywać procesów produkcyjnych). Wyniki pomiaru są przedstawione w formie raportu zawierającego zdjęcie termowizyjne urządzeń elektrycznych ze wskazaniem miejsc zagrożonych awarią. Natomiast na potrzeby ubezpiecznia raport jest wykonany zgodnie z obwiązującymi normami i przepisami wymaganymi przez firmy ubezpieczeniowe.

 

Termowizja instalacji fotowoltaicznych

Badanie kamerą termowizyjną instalacji fotowoltaicznych jest świetnym sposobem na sprawdzenie poprawności ich działania. Mały defekt jednego panelu fotowoltaicznego jest wstanie obniżyć sprawność działania całej instalacji. Na zajęciach dowiesz się jakiej kamery termowizyjnej należy użyć. Jak poprawnie wykonać pomiar i jakie warunki muszą być spełnione. W trakcie szkolenia każdy uczestnik samodzielnie wykona raporty z wykonanych pomiarów pod okiem prowadzącego. Otrzyma niezbędną wiedzę jak nie popełnić błędów pomiarowych. Diagnostyka termowizyjna paneli fotowoltaicznych jest szybkim sposobem sprawdzenia prawidłowości działania instalacji PV (fotowoltaicznych) ale należy wiedzieć, że bardzo łatwo jest popełnić błędy w trakcie pomiaru.  Na kursie „Badanie termowizyjne instalacji fotowoltaicznych” każdy uczestnik otrzyma niezbędną wiedzę jak prawidłowo przeprowadzić taką diagnostykę oraz materiały szkoleniowe zawierające liczne materiały szkoleniowe oraz profesjonalnie wykonane raporty z badań termowizyjnych instalacji fotowoltaicznych. Po ukończeniu szkolenia zapewniamy wsparcie merytoryczny i konsultacje przy pierwszych ekspertyzach termowizyjnych.  

Badanie termowizyjna budynków

Badanie termowizyjne ma na celu sprawdzenie izolacji cieplnej budynków oraz wskazanie tzw. mostków termicznych i wad w wykonaniu izolacji cieplnej, izolacyjności stolarki okiennej i drzwiowej w tym poprawność jej osadzenia i sprawdzenia czy skrzydła stolarki są dobrze wyregulowane. 

Kamera termowizyjna jest najlepszym narzędziem które wskaże przyczyny zwiększonego zużycia energii. Nieodzownym elementem diagnostyki termowizyjnej jest zbadanie „sprawności wentylacji”, która znacząco wpływa na koszty zużycia energii. Badanie termowizyjne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami oraz w odpowiednich warunkach pogodowych.

Kamera termowizyjna Flir

Dysponujemy kamerami termowizyjnymi najwyższej klasy (Flir P620, Flir T640, Flir E60, Vigo System V50).  Wyniki diagnostyki termowizyjnej przekazujemy inwestorowi w formie w formie raporty zawierającego szczegółowy opis wraz  ze wskazaniem wad oraz określeniem np. przyczyny zbyt dużego zużycia energii cieplnej.

Dodatkowo w ramach badania możemy wykonać tzw. bilans cieplny budynku polegający na wyliczeniu zgodnie z normami zapotrzebowania na moc i zużycie energii dla standardowego sezonu grzewczego i porównanie go z aktualnym zużyciem energii. Po wykonaniu diagnostyki termowizyjnej wraz z bilansem cieplnym można konkretnie wskazać przyczyny zbyt dużego zużycia energii cieplnej przez budynek (jeżeli takie występują).