Najczęściej zadawane pytania dotyczące Świadectw Charakterystyki Energetycznej

Kto może uzyskać uprawnienia do wydawania Świadectw Charakterystyki Energetycznej?

każda osoba z tytułem inżyniera (niezależnie od kierunku ukończonych studiów)
– każda osoba z tytułem magistra inżyniera (niezależnie od kierunku ukończonych studiów)
– każda osoba która ukończyła studia wyższe i dodatkowo studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii

– każda osoba, która posiada uprawnienia budowlane o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
czyli zarówno uprawnienia projektowe jaki uprawnienia do nadzoru

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Czy kamera termowizyjna jest potrzebna do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?
NIE – ponieważ świadectwa charakterystyki energetycznej sporządza się na podstawie projektu budynku i nie ma wymogu żeby korzystać z kamery termowizyjne. Badanie termowizyjne budynku lub jego części ma na celu sprawdzenie poprawności jego wykonania. Zdjęcia termowizyjne pokazują rozkład temperatury na powierzchni przegród budowlanych. Badanie termowizyjne wykonuje się od zewnętrznej i wewnętrznej strony budynku w celu zlokalizowania wad oraz miejsc największych strat ciepła tzw. mostków termicznych. Badanie termowizyjne należy wykonać zgodnie z PN-EN 13187. Szczegółowe badanie termowizyjne wykonuje się od zewnątrz i wewnątrz budynku. Najwięcej informacji o stanie izolacyjności przegród budowlanych będzie zawarte w termogramach (zdjęciach termowizyjnych) wykonanych od środka budynku, ponieważ zobaczymy rozkład temperatury na powierzchniach ścian, dachów i podłodze i jaki mają one wpływ ma użytkowników oraz czy są zachowane tzw. warunki komfortu termicznego. Kamera termowizyjna również bardzo dokładanie pokaże czy stolarka okienna i drzwiowa jest poprawnie osadzona. Podsumowując: kamera termowizyjna nie jest potrzebna do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Czy jest wymagany egzamin Państwowy do uzyskania uprawnień do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej?
NIE Zgodnie z art.17 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Państwowy egzamin nie jest wymagany. Ustawa u ch.e.b. była zmieniana i egzamin państwowy został zmieniony. Osoby, które mogą uzyskać uprawnienia są wymienione w pierwszym pytaniu tego artykułu.( patrz na górze tej strony)

Czy za brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, mieszkania lub lokalu grożą kary finansowe?
TAK – zmiany prawne, które wchodzą w życie z dniem 28 kwietnia 2023 roku m.in. dotyczą tego zostaną wprowadzone kary finansowe za brak świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku: sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu: budynku, mieszkania bądź lokalu usługowego. Podsumowując: od dnia 28 kwietnia zarówno firma jak i osoba prywatna, która chce wynająć lub sprzedać nieruchomość musi mieć sporządzone świadectwa energetyczne. W przypadku jego braku grozi grzywna.Tak samo od 20 kwietnia każdy nowy budynek czy mieszkanie oddawane do użytku musi mieć wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej pod rygorem grzywny.

Dlaczego wymogi świadectw charakterystyki energetycznej były wcześniej ignorowane ?
Dlatego, że nie było przepisu wykonawczego, który by karał za brak świadectwa charakterystyki energetycznej. Jedną ze zmian przepisów jest własnie nałożenie kar finansowych za brak świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jak wygląda dokument świadectwo charakterystyki energetyczne?
Świadectwo charakterystyki energetycznej to 4 strony w formacie A4.Wzór Świadectwa Charakterystyki jest przedstawiony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury I Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej w załącznikach numer 3 i 4.

W jakim celu wprowadzono świadectwa charakterystyki energetycznej?
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym klasę energetyczną budynku. W duży skrócie ten dokument ma informować czy dany budynek, mieszkanie czy lokal zużywa dużo energii (czy jest drogi w utrzymaniu)

Jak często należy wykonywać świadectwo charakterystyki energetycznej?
Świadectwa charakterystyki energetycznej ma ważność 10 lat. Należy pamiętać, że w przypadku remontu wpływającego na zwiększenie lub zmniejszenie zużycia energii należy wykonać nowe świadectwo charakterystyki energetycznej.( w przypadku zmiany źródła ciepła – wymiana kotła lub zmiana systemu grzewczego, docieplenia przegród budowlanych (ścian lub dachu), wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej, zainstalowaniu kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych.

uprawnienia do świadectw charakterystyki energetycznej budynków