Tel:

Tel:

22-350-65-67

71-707-25-13

|

Email:

Email:

Badania termowizyjne budynków od zewntrznej strony.

Badanie termowizyjne budynku ma na celu określenie jakoś zewnętrznych przegród budowlanych pod kątem izolacyjności cieplnej. Często w założeniach projektowych przegrody budowlane mają wysoki opór termiczny, tak samo jak stolarka okienna i drzwiowa. Teoretycznie budynek ten powinien zużywać nie wiele energii na potrzeby ogrzewania, a w praktyce okazuje się, że jego zużycie energii cieplnej jest znacznie wyższe niż zakłada to projekt a konkretnie (charakterystyka energetyczne budynku lub świadectwo energetyczne). Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, projekt ma założenie takie, że budynek i jego przegrody budowlane zostaną wykonane poprawnie.  Przy odbiorach budynku nie sprawdza się poprawności wykonania izolacji termicznej, czy szczelności osadzenia okien i drzwi. Wady izolacji termicznej oraz stolarki budowlanej nie są widoczne gołym okiem. Do diagnostyki budynku pod kątek zużycia energii cieplnej, najlepsza metodą jest badanie termowizyjne oraz badanie szczelności powietrznej metoda blower door.  Oprócz grubości warstw izolujących ściany i inne przegrody budowlane, na zużycie energii bardzo duży wpływ ma szczelność budynku. Nawet jeżeli budynek będzie posiadał przegrody o bardzo wysokim oporze termicznym, ale ich wykonanie będzie niewłaściwe, czyli w „skorupie” zewnętrznej budynku będą występować mikro nieszczelności to niestety ten budynek będzie zużywał duże energii.  Poniżej kilka przykładów diagnostyki termowizyjnej przegród budowlanych od strony zewnętrznej.

termowizja budownictwo, badanie termowizyjne budynku

Zdjęcie termowizyjne typowego budynku wznoszonego w latach  80. Wspóczynnki przenikania cieplnego ścian tego budynku jest bardzo zróżnicowany, uśredniając jego wartość może załozyć, że jest on na poziomie +/- 1,0 W/2(m2K). (rok 2017 minimalny wspólczynnik przewodzenia ciepła dla ściany zewnętrznej mus mieć nie więcej niż 0,23 W/2(m2K) ).

Poniższy przykład prezentuje ścianę zewnętrzną z licznymi punktowymi mostki termicznymi, spowodowanymi zbyt głębokim zakotwieniem kołków mocujących styropian. Kołki mocujące mają funkcję nośną warstwy izolacji, czyli mają odpowiadać za przytwierdzenie jej do struktury budynku. Przy prawidłowym doborze głębokości zakotwienia kołka mocującego styropian, powinno się również uwzględnić nośność kleju styropianowego. W rzeczywistości w wielu przypadkach dzieje się tak, że kołki są kotwione jak najgłębiej, żeby mocniej trzymać warstwę izolacji. Większość kołków, do kotwienia styropianu składa się z plastiku a w środku maja metalowy trzpień, który odpowiada za jego sztywność. (metal jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła) W przypadku zbyt głębokiego zakotwienia kołka, wystąpią punktowe mostki termiczne.  

termowizja, mostki termiczne, kurs termowizja, flir, badanie termowizyjne termowizja w budownictwie, flir, badanie termowizyjne, warszawa, kamera termowizyjna

Zdjęcie termowizyjne pokazujące niską szczelność przegrody budowlanej, oraz liniowy mostek termiczny w narozniku na styku ścian zewnętrznych.