Tel:

Tel:

22-350-65-67

71-707-25-13

|

Email:

Email:

Kurs "Podstawy wykonywania pomiarów Termowizyjnych

Zapraszamy Państwa do udziału w kusie "Podstawy pomiarów termowizyjnych". Jest to kurs przeznaczony dla osób zaczynających przygodą z wykonywaniem pomiarów oraz bardziej zaawansowanych, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności z dziedziny termowizji. Celem kursu jest przekazanie niezbędnych informacji oraz umiejętności potrzebnych do poprawnego wykonywania badań termowizyjnych. Wbrew pozorom wykonanie popranego zdjęcia termowizyjnego i prawidłowy odczyt otrzymanych pół temperaturowych nie jest taki łaty jakby się to mogło wydawać. Jest wiele czynników, które wpływają na poprawność wykonania zdjęć termowizyjnych. Na kursie każdy uczestnik szczegółowo zapozna się z budową kamer termowizyjnych i samodzielnie będzie wykonywał pomiary przy użyciu kamery termowizyjnej. Bardzo szczegółowo zostanie omówiona budowa kamery termowizyjnej oraz jej zasady działania. Kurs jest podzielony na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, na których będą wykonywane pomiary termowizyjne oraz opracowania obróbka termogramów przy użyciu profesjonalnego oprogramowania. W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

termowizja w energetyce kurs termowizja w energetyce  2

Kurs "Podstawy wykonywania pomiarów

Termowizyjnych"

Termowizja Warszawa Kontakt

INFOLINIA:

22-350-65-67

71-707-25-13

szkolenia termowizja kontakt

cena :

900 zł brutto

Cena kursu : 900 zl brutto.

 

W cenie kursu uczestnik otrzymuje:

1)Skrypt: „Termowizja w Praktyce”

2)Płytę CD z materiałami w wersji elektronicznej.

3)Oprogramowanie do sporządzania raportów z badan i obróbki termogramów.  

4)Tabele emisyjności materiałów ponad 5 tyś. Materiałów

5)Wykresy i tabele dotyczące wyznaczania „komfortu cieplnego” w budynkach.

6)Certyfikat ukończenia kursu TB-1

 

NA KURSACH DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW SĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI KAMERY TERMOWIZYJNE O MATRYCACH 320X240 wraz w wymiennymi obiektywami 45 , 12 , 7 stopni

 

Harmonogram zajęć i program kursu "Podstawy wykonywania pomiarów termowizyjnych"

 

DZIEŃ 1

 

1. WPROWADZENIE. (zajęcia teoretyczne) 1 godzina lekcyjna

 

a) Podstawowe informacje o termowizji i kamerach termowizyjnych.

b) Zastosowania pomiarów termowizyjnych. (przemysł, budownictwo energetyka, elektroenergetyka, medycyna

itd.)

c) Teoria wymiany ciepła.

d) Co to jest promieniowanie podczerwone. (prawo Stefana Boltzmana i inne zagadnienia dotyczące podczerwieni )

 

2. KAMERY TERMOWIZYJNE - budowa, rodzaje i zastosowania. (zajęcia teoretyczne) 1 godzina lekcyjna

 

a) Rodzaje kamer termowizyjnych.

b) Budowa kamery termowizyjnej (omówienie poszczególnych podzespołów)

c) Detektory kamer termowizyjnych, optyka, tryby pomiarów i funkcje pomiarowe.

d) Optyka – możliwości stosowania

e) Dostępność kamer na rynku (omówienie producentów sprzętu termowizyjnego)

 

3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW KAMER TERMOWIZYJNYCH. (zajęcia teoretyczne) 1 godzina lekcyjna

 

a) Rozdzielczość detektorów podczerwieni oraz wielkość pojedynczego detektora.

b) Rodzaje detektorów podczerwieni.

c) Optyka kamer termowizyjnych. Pole widzenia F.O.V.

d) I.F.O.V. pole widzenia dla pojedynczego piksela (jak obliczać)

e) Czułość termiczna N.E.D.T.

f) Zakres pomiarowy.

g) Częstotliwość odświeżania obrazu.

h) Ustawianie ostrości w kamerach termowizyjnych.

i) Korekcja współczynnika emisyjności

j) Tryby pomiarowe

k) Funkcje pomiarowe w kamerach i oprogramowaniach.

l) Laser- czy potrzebny i kiedy się przydaje.

m) Film w podczerwieni: radiometryczny i nie radiometryczny.

n) JAK DOBRAĆ KAMER TERMOWIZYJNA DO SWOICH POTRZEB.

 

4. WPROWADZENIE DO WYKONYWANIA POMIARÓW. (zajęcia teoretyczno-praktyczne) podczas tego wykładu używamy kamer termowizyjnych, żeby zobaczyć w praktyce co znaczą poszczególne zagadnienia 1 godzina lekcyjna

 

a) Promieniowanie podczerwone (systematyka w przyrodzie, zakres spektralny, …)

b) Przepuszczalność promieniowania podczerwonego przez atmosferę.

c) Przepuszczalność promieniowania przez elementy optyczne.

d) Emisyjność materiałów – jak wpływ ma współczynnik emisyjności na prawidłowe wykonanie pomiaru.

e) Odbijalność materiałów – od czego zależy i kiedy ma wpływ na poprawność pomiaru.

f) Temperatura radiacyjna (odbita) – Co to jest? Jak wyznaczać i jaki ma wpływ na pomiar.

g) Pozostałe parametry wpływające na prawidłowy pomiar (odległość badanego obiektu, wilgotność względna

powietrza w trakcie pomiaru, temperatura powietrza.

 

5. ZASADY POPRAWNEGO WYKONYWANIA TERMOGRAMÓW - zdjęć termowizyjnych) (zajęcia teoretyczno-praktyczne ) podczas tego wykładu używamy kamer termowizyjnych, żeby zobaczyć w praktyce co znaczą poszczególne zagadnienia 1 godzina lekcyjna

 

a) Omówienie podstaw wykonywania termogramów.

b) Metody wyznaczania współczynnika emisyjności badanych obiektów i ich elementów.

c) Temperatura radiacyjna i jej duży wpływ na pomiar budynków.

d) Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów.

e) Refleksy-odbicia, czy da się ominąć i jak zakłócają one pomiar.

f) Błędy wynikające ze stosowania nieodpowiedniego sprzętu (źle dobrana kamera termowizyjna).

g) Warunki zewnętrzne utrudniające prawidłowe wykonanie pomiaru.

 

6. TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE. (zajęcia teoretyczno) 1 godzina lekcyjna

 

a) Zastosowanie termowizji w branży budowlanej – możliwości.(badanie stanu izolacji termicznej budynku,

lokalizacja wycieków pod posadzką, w ścianach, dachach, lokalizacja źródeł zawilgoceń w budynkach. itd.

b) Opór termiczny i współczynnik przewodzenia ciepła przegrody budowlanej jak obliczyć, jakie są wymagania dla

budynków nowych, starych i remontowanych.

c) Mostki termiczne i inne wady przegród budowlanych.

d) Wentylacja – bardzo wazne zagadnienie towarzyszące badaniom termowizyjnym budynków.

e) Omówienie norm z zakresu ochrony cieplnej budynku, oraz norm dotyczących pomiarów termowizyjnych.

f) Wartości emisyjności materiałów budowlanych.

 

7. NIETYPOWE POMIARY W PRZEMYŚLE.

 

a) Przykłądy zastosowań pomiarów termowizyjnych w przemyśle.

b) Badania termowizyjne w przemyśle, przy uzyciu BSP.

 

 

8. OBSŁUGA KAMER TERMOWIZYJNYCH - kursanci samodzielnie zapoznają się z obsługa kamer termowizyjnych pod okiem prowadzącego (zajęcia praktyczne ) 1 godzina lekcyjna

 

a) Ustawianie parametrów pomiarowych (emisyjność, odbijalność, temperatura radiacyjna, wilgotność względna,

odległość )

b) Ustawianie zakresu skali temperatur .

c) Wykorzystanie funkcji pomiarowych : punkty pomiarowe, obszary pomiarowe, wyznaczanie max. i min. ,

korzystanie z izoterm oraz przedziałów

d) Wykonywanie zdjęć sekwencyjnych

e) Nagrywanie filmu termowizyjnego.

 

9. Zajęcia praktyczne - praca z kamerami termowizyjnymi ( zapewniamy na każdym kurie 5-6 kamer termowizyjnych)

dron kamera termowizyjna Warszawa termowizja kurs, szkolenie termowizyja, kamery termowizyje WYŚLIJ ZGŁOSZENEI NA KURS

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD godziny: 11:00 do 18:00

WIĘCEJ INFORMACJI MOZNA UZYSKAĆ POD NUMERAMI TEL:

 

22-350-65-67

71-707-25-13

lub mailowo:

[email protected]