Tel:

Tel:

22-350-65-67

71-707-25-13

|

Email:

Email:

 

 

Cena kursu : 1600zl brutto.

 

W cenie kursu uczestnik otrzymuje:

1)Skrypt: „Termowizja w Praktyce”

2)Płytę CD z materiałami w wersji elektronicznej.

3)Oprogramowanie do sporządzania raportów z badan i obróbki termogramów.  

4)Tabele emisyjności materiałów ponad 5 tyś. Materiałów

5)Wykresy i tabele dotyczące wyznaczania „komfortu cieplnego” w budynkach.

6)Certyfikat ukończenia kursu TBI-1

 

NA KURSACH DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW SĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI KAMERY TERMOWIZYJNE O MATRYCACH 320X240.

 

Harmonogram zajęć i program kursu "Termowizja w Budownictwie"

 

DZIEŃ 1

 

1. WPROWADZENIE. (zajęcia teoretyczne) 1 godzina lekcyjna

 

a) Podstawowe informacje o termowizji i kamerach termowizyjnych.

b) Zastosowania pomiarów termowizyjnych. (przemysł, budownictwo energetyka, elektroenergetyka, medycyna

itd.)

c) Teoria wymiany ciepła.

d) Co to jest promieniowanie podczerwone. (prawo Stefana Boltzmana i inne zagadnienia dotyczące podczerwieni )

 

2. KAMERY TERMOWIZYJNE - budowa, rodzaje i zastosowania. (zajęcia teoretyczne) 1 godzina lekcyjna

 

a) Rodzaje kamer termowizyjnych.

b) Budowa kamery termowizyjnej (omówienie poszczególnych podzespołów)

c) Detektory kamer termowizyjnych, optyka, tryby pomiarów i funkcje pomiarowe.

d) Optyka – możliwości stosowania

e) Dostępność kamer na rynku (omówienie producentów sprzętu termowizyjnego)

 

3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW KAMER TERMOWIZYJNYCH. (zajęcia teoretyczne) 1 godzina lekcyjna

 

a) Rozdzielczość detektorów podczerwieni oraz wielkość pojedynczego detektora.

b) Rodzaje detektorów podczerwieni.

c) Optyka kamer termowizyjnych. Pole widzenia F.O.V.

d) I.F.O.V. pole widzenia dla pojedynczego piksela (jak obliczać)

e) Czułość termiczna N.E.D.T.

f) Zakres pomiarowy.

g) Częstotliwość odświeżania obrazu.

h) Ustawianie ostrości w kamerach termowizyjnych.

i) Korekcja współczynnika emisyjności

j) Tryby pomiarowe

k) Funkcje pomiarowe w kamerach i oprogramowaniach.

l) Laser- czy potrzebny i kiedy się przydaje.

m) Film w podczerwieni: radiometryczny i nie radiometryczny.

n) JAK DOBRAĆ KAMER TERMOWIZYJNA DO SWOICH POTRZEB.

 

4. WPROWADZENIE DO WYKONYWANIA POMIARÓW. (zajęcia teoretyczno-praktyczne) podczas tego wykładu używamy kamer termowizyjnych, żeby zobaczyć w praktyce co znaczą poszczególne zagadnienia 1 godzina lekcyjna

 

a) Promieniowanie podczerwone (systematyka w przyrodzie, zakres spektralny, …)

b) Przepuszczalność promieniowania podczerwonego przez atmosferę.

c) Przepuszczalność promieniowania przez elementy optyczne.

d) Emisyjność materiałów – jak wpływ ma współczynnik emisyjności na prawidłowe wykonanie pomiaru.

e) Odbijalność materiałów – od czego zależy i kiedy ma wpływ na poprawność pomiaru.

f) Temperatura radiacyjna (odbita) – Co to jest? Jak wyznaczać i jaki ma wpływ na pomiar.

g) Pozostałe parametry wpływające na prawidłowy pomiar (odległość badanego obiektu, wilgotność względna

powietrza w trakcie pomiaru, temperatura powietrza.

 

5. ZASADY POPRAWNEGO WYKONYWANIA TERMOGRAMÓW - zdjęć termowizyjnych) (zajęcia teoretyczno-praktyczne ) podczas tego wykładu używamy kamer termowizyjnych, żeby zobaczyć w praktyce co znaczą poszczególne zagadnienia 1 godzina lekcyjna

 

a) Omówienie podstaw wykonywania termogramów.

b) Metody wyznaczania współczynnika emisyjności badanych obiektów i ich elementów.

c) Temperatura radiacyjna i jej duży wpływ na pomiar budynków.

d) Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów.

e) Refleksy-odbicia, czy da się ominąć i jak zakłócają one pomiar.

f) Błędy wynikające ze stosowania nieodpowiedniego sprzętu (źle dobrana kamera termowizyjna).

g) Warunki zewnętrzne utrudniające prawidłowe wykonanie pomiaru.

 

6. TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE. (zajęcia teoretyczno) 1 godzina lekcyjna

 

a) Zastosowanie termowizji w branży budowlanej – możliwości.(badanie stanu izolacji termicznej budynku,

lokalizacja wycieków pod posadzką, w ścianach, dachach, lokalizacja źródeł zawilgoceń w budynkach. itd.

b) Opór termiczny i współczynnik przewodzenia ciepła przegrody budowlanej jak obliczyć, jakie są wymagania dla

budynków nowych, starych i remontowanych.

c) Mostki termiczne i inne wady przegród budowlanych.

d) Wentylacja – bardzo wazne zagadnienie towarzyszące badaniom termowizyjnym budynków.

e) Omówienie norm z zakresu ochrony cieplnej budynku, oraz norm dotyczących pomiarów termowizyjnych.

f) Wartości emisyjności materiałów budowlanych.

 

7. POMIARY BUDYNKÓW. (zajęcia teoretyczne) 1 godzina lekcyjna

 

a) Pomiar budynku od zewnątrz.

b) Jakie informacje na dostarcza diagnostyka termowizyjna zewnętrznej części skorupy budynku.

c) Pomiar dachów płaskich.

 

8. OBSŁUGA KAMER TERMOWIZYJNYCH - kursanci samodzielnie zapoznają się z obsługa kamer termowizyjnych pod okiem prowadzącego (zajęcia praktyczne ) 1 godzina lekcyjna

 

a) Ustawianie parametrów pomiarowych (emisyjność, odbijalność, temperatura radiacyjna, wilgotność względna,

odległość )

b) Ustawianie zakresu skali temperatur .

c) Wykorzystanie funkcji pomiarowych : punkty pomiarowe, obszary pomiarowe, wyznaczanie max. i min. ,

korzystanie z izoterm oraz przedziałów

d) Wykonywanie zdjęć sekwencyjnych

e) Nagrywanie filmu termowizyjnego.

 

9. WYKONANIE POMIARU 2-3 WYBRANYCH BUDYNKÓW. (zajęcia praktyczne ) 2 godziny lekcyjne

 

DZIEŃ 2

 

10. PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI Z 1 DNIA KURSU (zajęcia teoretyczne) 0,5 godziny lekcyjnej

 

a) Najważniejsze parametry przy wyborze kamery termowizyjnej.

b) Wyznaczanie współczynnika emisyjności.

c) Opór cieplny przegród budowlanych w odniesieniu do pomiarów termowizyjnych.

 

11. OMÓWIENIE TERMOGRAMÓW WYKONANYCH PRZEZ KURSANTÓW W 1 DNIU ZAJĘĆ. (zajęcia teoretyczne) 0,5 godziny lekcyjnej

 

a) Analiza i omówienie zdjęć termowizyjnych wykonanych w 1 dniu kursu.

 

12. POMIARY BUDYNKÓW OD WEWNĄTRZ. zajęcia teoretyczne 1,5 godziny lekcyjnej

 

a) Omówienie metodologii wykonywania pomiarów budynku od wewnątrz.

b) Przygotowanie obiektu – budynku do pomiaru (ważne zagadnienia )

c) Warunki komfortu termicznego (dla pomieszczeń bytowych)

d) Wyznaczanie wartości ptk. rosy oraz zawartości wilgoci w powietrzu wewnątrz budynku.

e) Interpretacja termogramów – jak interpretować otrzymane zdjęcia termowizyjne.

f) Klasyfikacja błędów – interpretacja wartości pól temperaturowych na powierzchniach przegród budowlanych

(od strony wewnętrznej budynku)

g) Jak i do czego odnosić odczytane wartości temperatur.

 

13. ZAAWANSOWANE POMIARY W BUDOWNICTWIE. 0,5 godziny lekcyjnej

 

a) Pomiar termowizyjny przy użyciu BSL w budownictwie (bezzałogowych statków latających)

b) Badanie szczelności powietrznej budynków przy użyciu dmuchawy i kamery termowizyjnej

 

14. SPORZĄDZANIE RAPORTÓW Z BADAŃ TERMOWIZYJNYCH. zajęcia teoretyczne 1,5 godziny lekcyjnej

 

a) Raport z badania termowizyjnego , zgodny z obowiązującymi normami i wytycznymi.

b) Budowa raportu z badania termowizyjnego.

c) Raport uproszczony i raport szczegółowy zgodnie obowiązująca normą.

d) Co musi koniecznie zawierać raport z badania termowizyjnego.

 

15. NAUKA OPROGRAMOWANIA DO ANALIZY TERMOGRAMÓW I SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Z

POMIARÓW. zajęcia praktyczne na komputerach 1 godzina lekcyjna

 

16. SAMODZIELNE WYKONANIE RAPORTU TERMOWIZYJNEGO. (każdy uczestnik szkolenia samodzielnie wykona raport z badania termowizyjnego ) zajęcia praktyczne na komputerach 3 godziny ekcyjne

 

a) Wykonanie raportu uproszczonego ze zdjęć termowizyjnych, które kursant wykonał w 1 dniu szkolenia.

b) Wykonanie raportu szczegółowego zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami i wytycznymi.

 

17. OMÓWIENIE WYKONANYCH RAPORTÓW

 

18. TEST SPRAWDZAJĄCY. 30 PYTAŃ.

 

19. PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROWADZĄCEGO.

 

20. WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW.

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Dla osób chcących zająć się zawodowo wykonywaniem badań i ekspertyz termowizyjnych w branży budowlanej.Kurs jest zarowno dla osób zupełnie początkujących jak i dla osób posiadajacych wiedzę z branży budowlanej.

 

Jak wygląda kurs?

Kurs jest podzielony na 2 części teoretyczną i praktyczną.  Podczas części teoretycznej, wykładana jest  teoria na temat: poprawnego mierzenie temperatur przy użyciu kamery termowizyjnej (ustawień parametrów emisyjności oraz wartości tła radiacyjnego oraz innych). Część praktyczna to samodzielne wykonywanie pomiaru przez kursantów, podczas szkolenia każdy uczestnik samodzielnie wykona badanie termowizyjne i sporządzi 2 raporty z badania termowizyjnego pod kątem prowadzącego.

 

Czy pod czasu kursu muszę mieć swoją kamerę termowizyjną?

NIE. Nasza firma zapewnia kamery termowizyjne dla uczestników szkolenia. Na każdym kursie jest 4-8 kamer termowizyjnych.  Jeżeli posiadasz swoją kamerę termowizyjną możesz ją oczywiście zabrać na kurs.

 

Czy jak osoba bez podstaw budownictwa mogę uczestniczyć w kursie i czy sobie poradzę?

Tak, Kurs jest przeznaczony dla osób początkujących, zagadnienia są wykładane od podstaw pomiaru, wiedza z budownictwa też jest wykładana od podstaw zaczynamy od teorii co to jest opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła przegrody budowlanej, jak się go oblicza itd. . Kurs jest intensywny i na zakończenie kursu każdy uczestnik dostaje zestaw materiałów również do ćwiczeń (m.in.: zestaw zdjęć i dokumentacje budynku, z którego może w ramach ćwiczenia wykonać raport termowizyjny.

 

Jak długo trwa kurs i jak wyglądają zajęcia?

Jest to kurs 2 lub 3 dniowy, obejmuje około 15-16 godzin zajęć, z czego połowa to zajęcia teoretyczne a druga połowa to zajęcia praktyczne.

 

Jeżeli nie posiadam kamery termowizyjnej czy mogę zapisać się na kurs?

Tak. Jeżeli nie posiadasz kamery termowizyjnych to po ukończeniu szkolenia możesz wynajmować od naszej firmy kamery termowizyjne. Dla osób, które ukończą u nas kurs, oferujemy niższe ceny wynajmu.

 

Co zawiera cena kursu?

Cena kursu obejmuje : uczestnictwo w szkoleniu, dostęp do kamer termowizyjnych podczas szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Jak wygląda część teoretyczna a jak część praktyczna kursu?

 

TEORETYCZNA

-promieniowania podczerwonego,

- budowy i zasady działania kamer termowizyjnych

-omówienie wszystkich parametrów technicznych ze specyfikacji kamer termowizyjnych

- ustawianiu parametrów pomiarowych takich jak: emisyjność, temperatura odbita lub wartość tła radiacyjnego, wilgotność względna odległość i inne.

- wykonywanie badania termowizyjnego budynku: przygotowanie obiektu do pomiaru, warunki pogodowe w jakich można wykonać pomiar, wykonanie pomiarów na zewnątrz budynku zgodnie z PN-EN 13 187, pomiary wykonywanie wewnątrz budynku PN-EN 13 187, połączenie badania termowizyjnego z badaniem szczelności metodą Blower Door czyli próba n50, zgodnie z normą: PN-EN 13829:2002,

- jak interpretować otrzymane zdjęcia termowizyjne,

- klasyfikacja wad budynku,

- klasyfikacja mostków termicznych (kiedy mostek termiczny jest już wada a kiedy nie)

- Interpretacja i omówienie normy: PN-EN 13 187 oraz innych norm niezbędnych do przestrzegania podczas przeprowadzania inspekcji termowizyjnych i sporządzania raportów zgodnych z normatywnymi wymaganiami.

- jakie elementy musi zawierać raport termowizyjny „uproszczony” zgodnie z wymaganiami normatywnymi

- jakie elementy musi zawierać raport termowizyjny „szczegółowy” zgodnie z wymaganiami normatywnymi

 

PRAKTYCZNA

- praca z kamera termowizyjną, ustawianie parametrów i wykonywanie pomiarów (każdy uczestnik samodzielnie pracuje z kamerą termowizyjną pod okiem prowadzącego)

- wykonywanie zdjęć termowizyjnych różnych obiektów szkoleniowych z zachowaniem ustawienia wszystkich parametrów w kamerze

- każdy uczestnik samodzielnie przeprowadzi badanie termowizyjne wybranego budynku (pod okiem prowadzącego)

- praca na oprogramowaniu do analizy zdjęć termowizyjnych (różnych producentów m.in.: FLIR, FLUKR, TESTO, SONEL )

- każdy uczestnik podczas kursu wykona 2 raporty termowizyjne  zgodnie z obowiązującymi normami

SPRAWDZ OFERTĘ KAMER TERMOWIZYJNYCH DO WYPOŻYCZENIA.

kure termowizja w budownictwie kamera termowizyjna flr termowizja Warszawa badanie termowizyjne budynków Warszawa kamera termowizyjna flir e40 termowizja Flir mostek termiczny termowizja Warszawa

Kurs "Termowizja w Budownictwie"

Termowizja Warszawa Kontakt

INFOLINIA:

22-350-65-67

71-707-25-13

szkolenia termowizja kontakt kurs kamery termowizyjne kamery termowizyjne warszawa

Na każdym szkoleniu zapewniamy sprzęt z najwyższej półki dla kursantów. Poniżej prezentujemy zdjęcia naszych kamer termowizyjnych

cena :

1600,00 brutto

WYŚLIJ ZGŁOSZENEI NA KURS